Realisatie snoezelruimte Dopheide Gennep 2016 (dankbetuiging)

Sinds december 2017 is het dagbestedingsgebouw Dopheide in Gennep een snoezelruimte rijker. Niet alleen de cliënten van de dagbesteding kunnen hier gebruik van maken. De snoezelruimte staat ook open voor de bewoners uit de buurt. Als je de snoezelruimte binnenkomt, stap je eigenlijk een andere wereld in. Het licht is gedempt, er zijn projecties van bewegende beelden, er klinkt zachte muziek en het waterbed nodigt uit om even te gaan liggen. Alles in de ruimte is erop gericht om cliënten met een beperking te laten genieten van de zintuigelijke prikkels. Een bezoekje aan de snoezelruimte ontspant maar daagt ook uit. De ruimte beschikt over een snoezelhoek met spelmateriaal, een muziek-tril-waterbed, spiegels, een bubbel unit, een spiegelbol, en een blacklight aquarium. Alles wordt sfeervol aangelicht met leds en spots.

Wat is snoezelen?
Snoezelen is een samentrekking van de woorden snuffelen en doezelen. In de praktijk gaat het om snuffelen aan verschillende materialen en activiteiten en doezelen als in ‘genieten van de rust en ontspanning’. Snoezelen is een benaderingswijze om via actieve zintuigprikkeling een ingang te vinden in de belevingswereld van mensen met een beperking. Zij beleven licht- en geluidseffecten, geur- en tastmaterialen om actief te worden en om contact te maken. Alle zintuigen kunnen aan bod komen. De ervaring is dat mensen die diep dementerend zijn snoezelen ook een fijne activiteit vinden. Bij snoezelen staat de innerlijke leefwereld centraal. Mensen mogen zichzelf zijn en worden in hun waarde gelaten. Zij hoeven zich niet langer aan de ‘normale wereld’ aan te passen. Het bijzondere van snoezelen is dat mensen via het selectief prikkelen van zintuigen in de gelegenheid worden gesteld om hun emoties en gevoelens te uiten. In de meeste gevallen zijn dat gevoelens van genegenheid en tederheid. Het uiteindelijke doel van snoezelen is het optimaliseren van het welbevinden van iedere individuele cliënt. Juist bij mensen waarbij interactie niet vanzelfsprekend is, heeft snoezelen meerwaarde.

De totstandkoming.
De snoezelruimte is ontstaan vanuit het programma ‘Als je het mij vraagt’. In de gesprekken met begeleiding, verwanten en cliënten is deze wens naar voren gebracht. “Omdat er in deze wijk geen specifieke ruimte was ingericht om te snoezelen, heb ik dit initiatief genomen. Aanvankelijk was het idee om een gezamenlijke snoezelbadkamer in te richten voor de twee-onder-één-kap-woning” vertelt ouder Truce van den Berg. “Door onzekerheid over de toekom-stige bestemming van het huis, is dit plan gesneuveld. Het idee van een snoezelruimte bleef wel bestaan. Het management van Dichterbij is vervolgens op zoek gegaan naar een andere locatie. Zo zijn we gaan nadenken over een snoezelruimte binnen de dagbesteding. Snoezelen is voor veel cliënten een welkome aanvulling op hun dagbesteding. Dat geldt voor onze zoon, maar in de wijk Heikant in Gennep wonen veel meer mensen met een verstandelijke beperking waarvoor belevingsgerichte activiteiten belangrijk zijn.” Truce vervolgt: “Het belang van een snoezelruimte is door Dichterbij onderkend. Zij zagen ook wel dat zo’n ruimte een belangrijke aanvulling was. Vervolgens heb ik geregeld dat er fondsen werden benaderd voor de realisatie. Het bedrijf Snoezelrijk heeft de materialen geleverd en meegedacht over de inrichting. Het heeft veel tijd en energie gekost maar ik ben trots op het resultaat. Ik zie dat het voor de cliënten een droomruimte is. Inmiddels wordt de snoezelruimte intensief gebruikt. Er is een rooster waarop de cliënten via hun begeleiders kunnen intekenen. Elke dag is de ruimte goed bezet. Cliënten vinden het heerlijk om hier te ontspannen.
Stichting SamenLeven heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd.

DANKBETUIGING.
Wat een feest toen we van Truce van de Berg hoorden dat de middelen voor een nieuwe snoezelruimte, door Stichting SamenLeven, beschikbaar waren gesteld. Na veel overleg met Truce van de Berg, Stichting SamenLeven, manager Koen Reijnen, Ronel van Worldwidesnoezelen, Marlies Dings en Jenny Willems van de dagbesteding, is de planning voor de realisatie van de snoezelruimte dagbesteding Dopheide gereed. Men kan eindelijk met de werkzaamheden starten! Wat een topteam van Worldwidesnoezelen, professioneel en zeer prettige personen om mee samen te werken. Ze hebben tijdens de bouw best wat last gehad van ongeduldige cliënten en begeleiders, maar daar gingen ze prima mee om. Donderdag 30 november 2017 was het dan zover, wat een feest, eindelijk werd de snoezelruimte geopend. Inmiddels hebben diverse dagbestedingsgroepen zich ingeschreven om gebruik te maken van de snoezelruimte; heerlijk ontspannen of juist om bepaalde zintuigen te activeren. Het snoezelen zal de lichamelijke- en de mentale ontwikkeling van de cliënten positief stimuleren. Vanaf januari 2018 kunnen groepen buiten de dagbestedingsgebouwen ook in gaan schrijven voor het gebruik van de snoezelruimte, zodat er nog meer groepen van kunnen genieten. Wij willen iedereen bedanken voor de samenwerking aan dit fantastische project. De cliënten zullen zeker nog vele jaren plezier en ontspanning gaan beleven in de gerealiseerde snoezelruimte.

Namens cliënten dagbesteding, bedankt.
Jenny Willems dagbesteding Dopheide Gennep


Terug