Stichting Vrienden van Dichterbij is een erkend

Algemeen Nut Beogende Instelling

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI is verplicht om de volgende gegevens te publiceren op haar website

Naam: Stichting Vrienden van Dichterbij.

RSIN: 8102.01.598.

Kamer van Koophandel: 12044878.

E-mail secretariaat: secretariaat@stichtingvriendenvandichterbij.nl

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie elders op deze website onder het kopje Projecten.

De doelstelling van Stichting Vrienden van Dichterbij zoals deze is vastgelegd in de statuten van de Stichting Vrienden van Dichterbij

Financieel kader

Het financiële kader voor Stichting Vrienden van Dichterbij bestaat uit de opgebouwde reserves van Stichting Vrienden van Dichterbij en de donaties die van derden worden ontvangen (al dan niet met een specifieke bestemming). Voor de besluitvorming over het al dan niet financieel ondersteunen van faciliteiten/voorzieningen, diensten of projecten ten behoeve van cliënten van Dichterbij hanteert Stichting Vrienden van Dichterbij de volgende overwegingen en uitgangspunten:

 Jaarverslagen

Bestuurssamenstelling / secretariaat

Beloningsbeleid bestuurders

Stichting Vrienden van Dichterbij heeft binnen het bestuur geen betaalde krachten in dienst; de werkzaamheden worden door de bestuurders pro deo uitgevoerd.