Aanvraagformulier


Kan de aanvraag (deels) uit reguliere middelen bekostigd worden: WLZ-middelen Dichterbij; zorgverzekering, WMO, Participatiewet, andere subsidiebronnen en/of wettelijke regelingen waarop een beroep kan worden gedaan?

U heeft akkoord van de regiodirecteur.Ondersteuning door Stichting Vrienden van Dichterbij

PROCEDURE voor AANVRAGEN

Criteria mogelijke toewijzing van aanvragen.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Dichterbij wijst alleen aanvragen ter ondersteuning van faciliteiten / voorzieningen, diensten en projecten toe die:

Criteria voor afwijzing van aanvragen.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Dichterbij wijst aanvragen ter ondersteuning van faciliteiten / voorzieningen, diensten en projecten af die: