Realisatie leef- en beweegtuin cliënten Wonen Tegelen 2018 (ingezonden stuk)

Werken aan de gezondheid in de beweegtuin!

Meedoen betekent bij De Nieuwe Munt in Tegelen actief zijn in de nieuwe leef- en beweegtuin. Die ligt recht tegenover woningen van Dichterbij, midden in de wijk. De tuin stimuleert beweging en gezondheid. De bewoners van Dichterbij maken er al gretig gebruik van.

Fysiotherapeut Britte Manders heeft per toestel een aantal oefeningen uitgewerkt. Daarmee kunnen cliënten zelf of met hulp van begeleiders actief aan de slag. Extra leuk is dat de leef- en beweegtuin ook gebruikt wordt door de buurt. Daardoor is het ook een ontmoetingsplaats. Er is altijd wel iemand in de tuin. Gezellig én gezond dus

De beweegtuin bij De Nieuwe Munt is mede mogelijk gemaakt door onder andere Impuls, De Zorggroep, woningcorporatie Antares, stichting Heutz, gemeente Venlo en stichting SamenLeven.


Terug