Aanschaf MOTOmed – activiteitencentrum te Velp 2013 (ingezonden stuk)

Activiteitencentrum Dichterbij Velp koopt MOTOmed aan van sponsorgelden!

De afdeling fysiotherapie verbonden aan het Dichterbij activiteitencentrum te Velp wilde cliënten meer zelfstandig laten bewegen zonder dat daar direct extra begeleiding voor nodig is. Fysiotherapie is immers het meest effectief als er, ook buiten de officiële sessies, geoefend wordt! De zoektocht naar een geschikt apparaat werd gestart. De afdeling fysiotherapie kwam uit bij de MOTOmed.

De MOTOmed maakt het voor de cliënt mogelijk om zelf een actieve bijdrage te leveren aan het behandelingsresultaat. Met het motor ondersteunde apparaat MOTOmed kunnen benen of armen door de motor worden bewogen of op eigen kracht getraind worden. Hiertoe is de minste restkracht al voldoende. De opbouw van het apparaat en de speciale functies van de MOTOmed zijn voorwaarde voor het veilig en werkzaam oefenen. De MOTOmed Bewegingsbescherming waakt gedurende de gehele oefening over de toestand van de spieren en stopt de MOTOmed al bij de geringste verkramping.

SamenLeven werd benaderd met het verzoek om het project, de aanschaf van de MOTOmed, te sponsoren. Wetende dat regelmatig bewegen een positieve uitwerking op het lichamelijk en geestelijk welzijn heeft, heeft SamenLeven dit project financieel ondersteund.

Na een testperiode werd besloten om een MOTOmed aan te schaffen van de verkregen sponsorgelden. In juni 2013 is de MOTOmed officieel in gebruik genomen.


Terug