Aanschaf duofiets Zuid Oostwal 26, 28, 30 Gennep 2018 (dankbetuiging)

Geacht bestuur,

Eind 2018 hebben we voor de cliënten van de Zuid Oostwal een aanvraag ingediend voor een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van een duo-fiets met ondersteuning. Stichting SamenLeven heeft deze aanvraag gehonoreerd.

Er moest nog wel een bijdrage vanuit de cliënten komen om ook daadwerkelijk de fiets te kunnen kopen. Tevens moesten we ook een fietsberging laten plaatsen, zodat de fiets ook veilig en afgesloten weg gezet kon worden. Net na de carnaval was dit klaar. Eind maart werd de fiets geleverd. Het weer was erg goed, waardoor de eerste dagen veel gebruik is gemaakt van de fiets.

Begin juni hadden alle cliënten vrij en hebben we een moment ingepland om de fiets “officieel” in gebruik te nemen en te zegenen. Familie en vrijwilligers werden uitgenodigd. De fiets werd gepoetst, de fietsberging werd versierd en er werd een lint voor gehangen.

Eén van de cliënten mocht het lint doorknippen, een confetti kanon werd afgeschoten en er was kinderchampagne. Een mooi moment. Daarna wilde iedereen even en rondje maken op de mooie fiets.

Namens de cliënten van de Zuid Oostwal,

       Bedankt Stichting SamenLeven!

 


Terug