Scholingsweekenden ISISZ (Intimiteit, Seksualiteit, Informatie en Scholing in de Zorg) deelname cliënten 2014 (ingezonden stuk)

ISISZ staat voor Intimiteit, Seksualiteit, Informatie en Scholing in de Zorg. De Stichting ISISZ is een initiatief van ouders en hulpverleners in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit ervaring is vastgesteld dat ouders, maar ook veel hulpverleners, nog moeilijk praten over relatievorming, seksualiteit en seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Op dit punt krijgen ze weinig hulp aangeboden.

Er is behoefte aan een platform, dat steun geeft aan vragen over relatievorming en seksualiteit. Niet in de vorm van een eenmalige studiedag of een incidenteel initiatief, maar structureel. Ook de problematiek van kinderwensen bij mensen met een verstandelijke handicap heeft geleid tot indringende vragen aan mens en samenleving. Het is dan ook het advies van de overheid om acties te ondernemen op het terrein van voorlichting en begeleiding om zo het thema in een bredere context te plaatsen. Daarmee is een begin gemaakt, maar het heeft tot nu toe nog niet tot duurzame verbeteringen geleid. Een derde motief tot initiatieven op het terrein van de seksualiteit bij mensen met een verstandelijke handicap zijn de onderzoekscijfers op het gebied van ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik. Zes van de tien personen met een verstandelijke beperking hebben in hun leven op enigerlei wijze te maken met seksueel misbruik en dat is meer dan gemiddeld in onze rechtsstaat.

Redenen genoeg om te werken aan verbetering van Intimiteit, Seksualiteit, Informatie en Scholing in de Zorg. Vanwege bovenstaande motieven is de Stichting Intimiteit, Seksualiteit, Informatie en Scholing in de Zorg opgericht. In deze tijd van vermaatschappelijking past het, een platform te realiseren dat onafhankelijk en toegankelijk is voor iedereen (mensen met een verstandelijke beperking, ouders/verwanten, hulpverleners). De doelstelling van de stichting ISISZ is: Het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking, op het gebied van relatievorming, intimiteit en seksualiteit.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van studiedagen, workshops en trainingen en door het realiseren van een platform voor informatie en beleidsontwikkeling. Stichting SamenLeven heeft in 2014 de deelname van Dichterbij – cliënten aan een aantal scholingsweekenden van ISISZ gefinancierd.


Terug